Data & insert broking

Data & insert broking : adressen en pakketten als bron van inkomsten

 

Waarom uw adressenbestand / pakjes op de markt brengen en ons de exploitatie ervan toevertrouwen ?


Uw klanten- en prospectiebestanden en uw pakjes kunnen een belangrijke bron van inkomsten worden voor uw bedrijf.

Een unieke contactpersoon

U krijgt een unieke contactpersoon die alle telverzoeken centraliseert en sorteert en die alle opvolgings-, bestel- en leveringskwesties voor u afhandelt. U hebt zo meer tijd om u te concentreren op uw werk in plaats van op het verhuren van adressen en pakketten.

Een aanvullende bron van inkomsten

Door uw bestanden en pakjes voor mogelijke reclamezendingen toe te vertrouwen aan een professional als Mediaprism, bent u zeker dat u een aanvullende winstpost creëert en dat uw bestanden en pakjes op een verstandige manier worden uitgebaat.

Een gecontrollerd gebruik

De huur geldt voor eenmalig gebruik. De adverteerder wordt enkel eigenaar van de adressen van de personen die op zijn aanbod hebben gereageerd.

Voor elke huuraanvraag sturen wij u een bestelformulier mee :

  • THet aantal adressen / bijsluiters dat de klant wenst te huren.
  • De prijzen per duizend, de vaste kosten en het bedrag van onze commissie.
  • Een exemplaar van de mailing of bijlage zodat u al dan niet uw toestemming kunt geven.
  • Voor mailings, de verwachte leverdatum om ervoor te zorgen dat uw klanten op bepaalde datums niet te veel mailings ontvangen .

Mogen we u helpen ?