Woordenlijst

 

Woordenlijst van directmarketingtermen die op de website of in onze offertes worden gebruikts :

Voor adresbestanden :

 • Aankoop van adressen : U kunt de adressen zo vaak gebruiken als u wilt. U ontvangt echter geen updates (verhuizingen, enz).
 • Foutadressen: Bij elke huur van uw bestand, worden ‘foutadressen’ meegeleverd met een aangepaste en gewijzigde spelling bij elke huur om eventueel misbruik te kunnen controleren.
 • A.E.L. : After Event Letter. De adressen worden een tweede keer gebruikt in het kader van dezelfde campagne en voor hetzelfde product. De herlancering moet over het algemeen binnen 2 maanden na de eerste mailing gebeuren.
 • A.P.C. : Advanced Post Card. Een kaart die hoogstens 2 maanden voor de hoofdmailing wordt verstuurd.
 • Ontdubbeling : De IT-verwerking die het mogelijk maakt dubbels tussen meerdere bestanden te verwijderen.
 • Verrijking van adressen : Computerverwerking die via een referentiebestand, een ander bestand verrijkt op diverse criteria zoals leeftijd, sociale klasse, telefoonnummer, enz.
 • Verwijderbestand : Bestand waarvan de adressen worden uitgesloten van een selectie of een ander bestand.
 • Robinson-bestand : Bestand aangemaakt door de Belgian Association of Marketing (BAM) dat de contactgegevens bevat van personen die geen mailings meer wensen te ontvangen.
 • Huur van adressen : adressen worden verhuurd voor eenmalig gebruik. De adverteerder wordt enkel eigenaar van de adressen van de personen die op zijn aanbod hebben gereageerd.
 • W.N.O.A : ‘Woont niet meer op het opgegeven adres’. Dit zijn adressen van mensen die verhuisd zijn.
 • Records: alle verzamelde gegevens over een individu of een bedrijf.
 • P.O.V. : Postorderverkoop

Voor reclamezendingen bij pakjes of in de pers :

 • Reclamezendingen bij pakjes: Invoeging van een reclamefolder in pakjes die naar klanten van postorderbedrijven zoals Yves Rocher, La Redoute, enz worden verstuurd.
 • Cover 2 : 2e pagina van een magazine.
 • Cover 3 : Voorlaatste pagina van een magazine.
 • Cover 4 : Laatste pagina van een magazine.
 • Gebrocheerde persbijlagen : Invoeging van een reclamefolder, geniet in het midden van een tijdschrift en met dit tijdschrift.
 • Losse persbijlagen: Invoeging van reclamedrukwerk, niet gebrocheerd, enkel in tijdschriften of kranten ‘gestoken’.
 • P.O.V. : Postorderverkoop

Voor de telemarketing :

“Bel-me-niet-meer-lijst” : Bestand aangemaakt door de Belgian Association of Marketing (BAM) dat de contactgegevens bevat van personen die niet meer gebeld willen worden.

Mogen we u helpen ?