General Data Protection Regulation

We gaan u door de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) loodsen

Sinds 25 mei 2018 is in de Europese Unie (EU) een nieuwe wetgeving van toepassing voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een historische mijlpaal.

De AVG (of GDPR) breidt het recht op privacy van de Europese burgers uit en legt veel nieuwe verplichtingen op aan bedrijven die actief zijn in de prospectie of die databases met persoonsgegevens van de Europese Unie verwerken, zelfs als deze bedrijven zich buiten de Europese Unie bevinden.

Mediaprism helpt u de werkelijke implicaties van de nieuwe verordening beter te begrijpen.

Aarzel niet contact op te nemen met Stéphane Rutten at + 32 2 643 49 41.

 

Mogen we u helpen ?